Ny publikation: Åkergrödornas sorter 2014

Boken är ett hjälpmedel när jordbrukaren skall välja de odlingssäkraste sorterna för sin egen gård och de sorter som har de lämpligaste kvalitetsegenskaperna för olika användningsändamål. Boken innehåller aktuella uppgifter […]