Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Aktuellt – Nyheter

27mar

Tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond delas ut

0 Comments
Styrelsen vid Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) delar årligen ut tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond. Stipendierna delas ut på basis... Läs mer →
12mar

Greppa Marknaden ordnar årets första odlarträff tisdagen 2.4.2019 på Vanda Lantbruksmuseum

0 Comments
Greppa Marknaden-projektet slår igång säsongen med en odlarträff den 2.4 kl. 9.30 – 15.00 på Vanda Lantbruksmuseum, Nybackagränden 2, 01670... Läs mer →
04mar

Boken Växtskydd för åkergrödor 2019 har utkommit

0 Comments
Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2019 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker... Läs mer →
13feb

Uppdaterat reglemente för mjölkproduktionsuppföljningen trädde i kraft 1.1.2019

0 Comments
Mjölkproduktionsuppföljningen förverkligas i Finland på basis av de anvisningar som International Committee for Animal Recording (ICAR) -organisationen publicerar på så... Läs mer →
08Nov

Lantbrukskalender 2019 har utkommit

0 Comments
Temat för år 2019: Gården som arbetsgivare I tema-avsnittet behandlas bl.a. minimikrav för anställningsförhållande, kollektivavtal, arbetsavtalsvillkor och arbetsgivarens arbetarskyddsansvar. Artikeln... Läs mer →
31okt

Nytt datum för utbildning! 10.12.2018 Strukturerad användning av sociala medier

0 Comments
Kom med och lär dig mera om digital marknadsföring Utbildningsdagens tema: Strukturerad användning av some – hurdana inlägg publicerar jag,... Läs mer →

Alla nyheter

Back to Top