Lantbrukskalender 2019 har utkommit

Temat för år 2019: Gården som arbetsgivare

I tema-avsnittet behandlas bl.a. minimikrav för anställningsförhållande, kollektivavtal, arbetsavtalsvillkor och arbetsgivarens arbetarskyddsansvar. Artikeln behandlar också anställning av utländska arbetstagare, system med arbetstidsbank, företagshälsovård och användning av hyrd arbetskraft.

Annat nytt material

  • Odling av oljelin
  • Effektiv ledning av mjölkföretaget
  • Terminskontrakt för hantering av prisrisk i spannmålshandeln
  • Naturhänsyn vid skogsavverkning
  • Den kommande ekoförordningen som träder i kraft 2021
  • Egen elproduktion med solpaneler

Kalenderns faktadel finns också som e-publikation

Faktadelen finns också tillgänglig som e-publikation. Mera information i webbutiken

Mobilapplikationer på köpet

På köpet får du tillgång till mobilapplikationerna SLF Tank och SLF Utsäde. Med SLF Tank räknar man enkelt och behändigt ut hur mycket bränsle det finns kvar i en vågrätt liggande cylinderformad farmartank. Med SLF Utsäde kan man räkna ut de rätta utsädesmängderna för spannmål, baljväxter och oljeväxter. Applikationerna fungerar på alla plattformar (Android, iOS, Windows).

Priset på den traditionella papperskalendern: 30 € (inkl. moms 24 %) + porto      Läs mera om kalendern här