Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

PLAN B / Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat.

För Nyländska producenter som producerar mat till den närliggande marknaden

Back to Top