Nytt datum för utbildning! 10.12.2018 Strukturerad användning av sociala medier

Kom med och lär dig mera om digital marknadsföring

Utbildningsdagens tema: Strukturerad användning av some – hurdana inlägg publicerar jag, när och varför?

I utbildningen lär du dig planera produktionen av innehåll till ditt företags Facebook- och Instagram-konton. Du får bl.a. tips om hurdana inlägg det lönar sig att publicera och vid vilken tidpunkt för att få den bästa synligheten för ditt företag på sociala medier. Du lär dig också vad det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid när du planerar företagets inlägg på some-kanaler. 

Plats: Prestbacka, Askola (mötesutrymme Tratti, Järveläntie 12) Tidpunkt: måndagen 10.12.2018
Utbildare: Inkeri Hennola från ProAgria Keskusten Liitto

Pris: 50 euro (+ moms 24 %) Eventuell lunch på egen bekostnad

Anmälningar senast 3.12.2018

Anmäl dig senast den 3.12. via den här nätblanketten.

Du kan också delta på distans varvid vi skickar en deltagarlänk till din e-postadress. För att delta på distans behöver du dator, internetförbindelse samt hörlurar med mikrofon. Deltagare får en inspelning av utbildningen efter tillfället. 

Utbildningen arrangeras inom Bli en #digiodlare – Maatilat digiaikaan -projektet. Målsättningen för projektet är att öka kunnandet i anknytning till marknadsföring och kommunikation, speciellt inom delområdena för some-verktyg (sociala medier), digital marknadsföring och försäljning.

Följ också med aktuell info om våra kommande utbildningar här, www.slf.fi och på vår Facebook-sida.