Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Projektet Ersätt olja med förgasat trä.

Testning och vidareutveckling av mobil gasanläggning

Back to Top