Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtodling i förändring

35.70 

I Finland medför växtodlingens förändringar mycket nya möjligheter. Produktionen är ännu relativt ensidig eftersom mindre än tio växtarter står för ca 80 % av vår åkerareal. Hälften av det här är spannmål och andra hälften vallväxter, men finländska växtproduktionen med sina växtarter och metoder har förändrats också tidigare, och förnyelse har medfört betydande utveckling och framsteg.

Läs mera om innehållet längre ner på sidan.

Beskrivning

Växtodling i förändring

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 38

Redaktion: Marjo Keskitalo, Sari Peltonen, Sanna Lindén, Suvi Anttila

Nya odlingsväxter och teknologier förnyar växtproduktionen. Allt större inverkan har verksamhetsmiljöns förändringar och konsumenternas krav. Jordbrukets viktigaste uppgift är att producera högklassiga och trygga råvaror, men det är inte längre den enda uppgiften. För konsumenten har ansvarsfullhet inom matproduktionen en allt större betydelse. Av matproduktionen och odlingsmetoderna kräver man hållbarhet i fråga om miljön och klimatförändringen.

I Finland medför växtodlingens förändringar mycket nya möjligheter. Produktionen är ännu relativt ensidig. Mindre än tio växtarter står för ca 80 % av vår åkerareal. Hälften av det här är spannmål och andra hälften vallväxter. De specialgrödor som odlas för livsmedelsproduktion är en metod för att förnya växtodlingen.

Läs mera om bl.a. följande:

  • Förändringar i konsumtionen
  • Nya livsmedelsproteinväxter
  • Växter för våtmarksodling
  • Samodling diversifierar odlingen
  • Förfrukternas och växtföljdens betydelse
  • Tunnel- och vertikalodling
  • Möjligheter som ny teknologi medför
  • Uppbyggnad av ny affärsverksamhet

Utgiven 05/2022

Storlek: B5, 104 sidor

Pris: 35,70 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på  finska: proagriaverkkokauppa.fi

 

Back to Top