Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Personalen.

Det är vi som arbetar på förbundet

Administration och rådgivning

Postadress: Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors

Alf-Håkan
Romar

Vd

044 589 8725

Sonja
Lövdahl

Ekonomiansvarig

043 824 8699

Nina
Sevelius

Utvecklingschef för trädgårdsproduktion

043 824 8705

Eva
Björkas

Information
Publikationer

043 824 8701

Arto
Vuollet

Sakkunnig inom
trädgårdsproduktion

050 476 1180

Lucas
Lindelöf

Sakkunnig inom
specialväxtodling

050 401 1534

Annika
Grannas

Greppa gen.skiftet
VD för BFS (Vasa)

050 479 6182

Landsbygdsutveckling 
Hållbarhetsveckan, Klimatsmarta byar i Österbotten samt Svenskfinlands Byar

Postadress: Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA

Nora
Backlund

Projektledare Hållbarhetsveckan

044 079 7079

Roger
Norrgård

Projektledare
Klimatsmarta byar

044 729 3601

Kenneth
Sundman

Kanslisekreterare Svenskfinlands Byar

050 360 4452

Back to Top