Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Personalen.

Det är vi som arbetar på förbundet

Administration och rådgivning

Postadress: Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors

Nina
Sevelius

VD

043 824 8705

Sonja
Lövdahl

Ekonomiansvarig

043 824 8699

Eva
Björkas

Information

043 824 8701

Fredrik
Ek

Bioenergirådgivare

040 754 7182

Annika
Grannas

Greppa gen.skiftet, VD BFS (Vasa)

050 479 6182

Landsbygdsutveckling 
Hållbarhetsveckan, Klimatsmarta byar i Österbotten samt Svenskfinlands Byar

Postadress: c/o ÖSL, Handelsesplanaden 16 D, 65100 VASA

Nora
Backlund

Projektledare Hållbarhetsveckan

044 079 7079

Roger
Norrgård

Projektledare Klimatsmarta byar

044 729 3601

Kenneth
Sundman

Kanslisekreterare Svenskfinlands Byar

050 360 4452

Back to Top