Svensk Byaservice och IDNET får ny värd

Verksamheten inom Svensk Byaservice, samarbetsforumet för byautveckling, samt IDNET, det finlandssvenska landsbygdsutvecklingsnätverket, flyttar den första september till Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF). SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland och ett av förbundets viktigaste syfte är att jobba för landsbygdsutveckling i Svenskfinland.

Värdskapet för Byaservice, som grundades 1994, fanns tidigare hos Svenska folkskolans vänner (SFV), Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), samt Sydkustens landskapsförbund. Landsbygds- och byautvecklingen har haft två anställda som i samband med flytten byter arbetspunkt från SFV:s kansli på Handelsesplanaden i Vasa, till Österbottens Svenska Lantbrukssällskap på samma gata.

Svensk Byaservice svarar för delar av den svenskspråkiga informationsverksamheten inom Suomen Kylät r.y./Finlands Byar r.f. (SYTY) och delar av dess nordiska verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Byaservice webbsida www.bya.net

IDNET är ett av de fem nätverken som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. IDNET utgör tillsammans med de övriga fyra nätverken en del av Landsbygdspolitiska Rådets verksamhet. Mer information om verksamheten finns på Landsbygdspolitikens webbsida www.maaseutupolitiikka.fi

Mera information

Peter Österman
vd, SLF
Tfn 0400 807 370
E-post: peter.osterman(a)slf.fi