SLF ordnar rådgivardagar i Åbo 24–25 oktober

Den 24–25.10 samlas hela svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen på utbildningsdagar i Åbo. Det är frågan om de traditionsenliga rådgivardagarna som hålls vartannat år.

Dagarna inleds med anföranden av SLF:s ordförande Mikael Söderholm och Mats Nylund (SLC). Dessutom berättar Martina Candolin (ProAgria Keskusten Liitto) om ProAgrias nya digitala tjänster och Peter Österberg (H:fors universitet) om att vara kreativ och målstyrd i rådgivararbetet.  

Lantbruks- och hushållningssällskapens personaler kommer också att delta i sektorvisa förhandlingar och ta del av information om bl.a. lean för lantbruk, landsbygdsutvecklingsnätverken Svensk byaservice/IDNET samt om spetskunskapens rörlighet i Svenskfinlands rådgivningsorganisationer.

Kansliet är obemannat 24–25.10

Under utbildningsdagarna är SLF:s kansli inte bemannat.