Boken Växtskydd för åkergrödor 2019 har utkommit

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2019 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. I boken beskrivs också metoder och preparat som kan användas i ekologisk odling.

Dessutom innehåller boken bl.a.:

  • bruksrekommendationer
  • genomsnittliga kostnader per hektar
  • rätta bekämpningstidpunkter enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium
  • tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare
  • skillnader i spannmålssorternas sjukdomsresistens
  • information om växtskyddsmedlens effekter

Såsom tidigare finns det i slutet av boken ett löstagbart blad med en tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Storlek och pris

Storlek: B5, 72 sidor

Pris: 32 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop