Uppdaterat reglemente för mjölkproduktionsuppföljningen trädde i kraft 1.1.2019

Mjölkproduktionsuppföljningen förverkligas i Finland på basis av de anvisningar som International Committee for Animal Recording (ICAR) -organisationen publicerar på så sätt att den kvalitetsmässiga målsättningen alltid är den nivå som berättigar till ICAR:s kvalitetscertifikat.

De här ICAR-anvisningarna har i Finland sammanfattats till Reglementet för mjölkproduktionsuppföljningen vars nyaste version trädde i kraft 1.1.2019.

Reglementet omfattar bl.a. mjölkproduktionsuppföljningens tillvägagångssätt samt kundens och ProAgria centralernas uppgifter.

Här hittar du den aktuella versionen av reglementet i PDF-format.