Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Greppa generationsskiftet.

Praktiskt och psykiskt stöd för jordbrukare som står inför eller planerar generationsväxling

Back to Top