Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för åkergrödor 2024

40.00 

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2024 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. Boken behandlar också växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Kategori:

Beskrivning

Växtskydd för åkergrödor 2024

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2024 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om hur man beaktar pollinerare vid användning av växtskyddsmedel, de rätta tidpunkterna för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, samt om tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och sorternas sjukdomsresistens.

Boken är till hjälp så att man kan rikta växtskyddsmedlen rätt och använda endast enligt behov samt minska helhetsanvändningen av växtskyddsmedel i odlingen. I boken presenteras också växtskyddsmedel som kan användas i ekologisk produktion.

I slutet av boken finns en löstagbart tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Utgiven: 04/2024

ISBN: 978-952-9730-63-6


Storlek:
B5, 80 sidor

Pris: 40 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top