SLF valde Michael Hornborg till ny verkställande direktör

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) har anställt agronom Michael Hornborg till ny verkställande direktör. Michael Hornborg har långvarig och mångsidig erfarenhet av olika uppdrag inom jordbruksbranschen. Michael Hornborg tillträder sin nya […]