SLF har anställt ny verkställande direktör

Svenska lantbrukssällskapens förbund har anställt ekonomie magister Alf-Håkan Romar till ny verkställande direktör.

Alf-Håkan Romar är jordbrukarson från Jeppo som numera bor i Jakobstad. Han har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter i ledande ställning bl.a. på fiskodlingsföretaget Nordic Trout och Jeppo Potatis, och som styrelsemedlem bl.a. i Finska Centralen för Utsädespotatis (SPK) samt i branschorganisationer i Finland, Sverige och på Åland.

Primärproduktionen i Finland, hållbarhet och självförsörjning nämner Alf-Håkan som viktiga saker att arbeta för.

Alf-Håkan tillträdde sin nya tjänst måndagen 16.10.2023 och efterträdde därmed Nina Sevelius på vd-posten. Nina Sevelius fortsätter sitt arbete på SLF som utvecklingschef för trädgårdsproduktion.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av Mikael Jern, styrelseordförande, 040 527 6145 och Alf-Håkan Romar, 044 589 8725.