Ålands Hushållningssällskap rekryterar VD

Då den nuvarande VD:n kommer att avgå p.g.a. personliga skäl rekryterar Ålands Hushållningssällskap ny VD

Som VD ansvarar du för den dagliga verksamheten, ledning av personal, arbetsmiljö, samt utvecklingsprojekt. Du är sekreterare i styrelsen och har ett nära samarbete med styrelsens ordförande.

Du är ansvarig för ekonomin och upprättar budget och verksamhetsplaner vilka föredras för styrelsen. I uppdraget ingår att utveckla befintliga affärer liksom att skapa nya inom framför allt organisationens profilområden.

För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av att leda kunskapsorienterade organisationer och är trygg i ledarrollen. Du är en drivande och affärsmässig person som värdesätter medarbetarna och deras erfarenheter och idéer.

Du har en tydlig koppling till de gröna näringarna och är agronom, agrolog/lantmästare, hortonom eller har en annan relevant utbildning för rollen.

Placeringsorten är vid Ålands Landsbygdscentrum, Jomala. Hela rekryteringsannonsen hittar du här

Ansökningar senast 19 september 2022

Ansökan med löneanspråk skickas senast den 19 september och riktas till styrelsens ordförande carin.holmqvist@aland.net. Ansökningarna kommer att hanteras löpande.

Tillträde enligt överenskommelse.

Mera information

Har du frågor angående tjänsten är Du välkommen att kontakta: ordförande Carin Holmqvist, telefon +358 40 55 64 169, e-post: carin.holmqvist@aland.net eller nuvarande VD Magnus Stark, telefon +358 457 34 57 170, e-post: magnus.stark@landsbygd.ax

 

Ålands Hushållningssällskap r.f. tillhandahåller kvalificerad rådgivning och service inom specialodling såsom lök, potatis, spannmål, frukt, husdjursproduktion samt ekonomi till landsbygdsföretagare på Åland. Vårt syfte är ”inspiration och utveckling för en hållbar åländsk landsbygd i tillväxt”. Hushållningssällskapet har 8 heltidsanställda personer, därtill kommer säsongsanställda och praktikanter. Placeringen är vid Ålands Landsbygdscentrum, Jomala.