SLF valde Michael Hornborg till ny verkställande direktör

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) har anställt agronom Michael Hornborg till ny verkställande direktör. Michael Hornborg har långvarig och mångsidig erfarenhet av olika uppdrag inom jordbruksbranschen.

Michael Hornborg tillträder sin nya tjänst den 16.5.2022.

Tilläggsuppgifter

Mikael Jern, styrelseordförande, 040 527 6145
Michael Hornborg, 050 515 0090