Plan B projektet förde samman en grupp med producenter i Nyland med sikte på att utveckla en ny affärsmodell för försäljning av närmat

PLAN B / Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat- projektets avsikt var att utreda om de finns möjligheter att skapa nya modeller gällande insamling, lagring, marknadsföring och distribution av råvaror och livsmedel som är producerade och tillverkade i Nyland direkt till konsumenterna i huvudstadsregionen. Projektet är nu avslutat och i följande skede är målet att  starta ett pilotförsök för att testa hur det fungerar i praktiken.

Tillsammans med en grupp på cirka 10 producenter med produkter som lämpar sig för direktförsäljning har projektet genomfört en studie- och inspirationsresa i Holland förra hösten och utvecklat affärsmodellen i 3 workshoppar i nära samarbete med intresserade konsumenter. Initiativet till projektet kommer från Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) som samarbetade under hösten 2016 och vårvintern 2017 för att genomföra projektet.

Växande marknad och efterfrågan på närproducerade och färska kvalitetsprodukter

Under projektets gång har man konstaterat att det finns en växande marknad och efterfrågan på närproducerade och färska kvalitetsprodukter som kunde utnyttjas bättre. För att kunna ta till vara intresset bland konsumenterna måste försäljningen och leveransen ske på ett för konsumenten bekvämt sätt. Det är också viktigt att produktens ursprung är spårbart och tydligt och att man känner till av vem och hur produkten har producerats. Dessutom söker allt fler konsumenter efter möjligheter till upplevelser kring närmaten och en större känsla av att vara delaktig och kopplad till utvecklandet av matproduktionen och landsbygden.

Modellen som nu skall testas, om allt går bra, bygger på avtal eller kontrakt mellan producenten och konsumenten på årsbasis om månatliga leverans till vissa fasta avhämtningspunkter i huvudstadsregionen. När modellen testas: i pilotförsöket planeras den första avhämtningspunkten till Hertonäs i Helsingfors i samarbete med Herttoniemen ruokaosuuskunta, ett konsumentmatandelslag som profilerat sig med att vara en föregångare gällande utvecklandet av nya närmatsmodeller. Pilotförsöket sammanför flera olika producenter och deras produkter med målsättning att skapa möjligast brett och intressant utbud av närproducerade livsmedel till konsumenten från en och samma plats.

”Enligt mig är projektets största inverkan den att nu finns det en grupp med producenter som på riktigt är intresserade av att fortsätta utvecklingsarbetet. Man vill vända på alla stenarna och försöka få modellen att fungera. Det ger hopp om att det finns potential i att utveckla annorlunda värdekedjor, att man kan fungera på livsmedelsbranschen med olika koncept. Alla verkar vara redo till en förändring, både konsumenterna och producenterna.” säger Susan Rännäri, utvecklingschef på SLF, som koordinerat projektet.

Plan B-projektets material hittas på: http://www.slf.fi/projekt/planb/

planbgrupp2

Bildtext: Den andra workshoppen ordnades på Knehtilä gård i Hyvinge. En tiotal producenter deltog på workshoppen som handlade om funktionalitet.

”Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat” finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet