Plan B projektet förde samman en grupp med producenter i Nyland med sikte på att utveckla en ny affärsmodell för försäljning av närmat

PLAN B / Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat- projektets avsikt var att utreda om de finns möjligheter att skapa nya modeller gällande insamling, lagring, marknadsföring och […]