Bli en #digiodlare -projektets första utbildningsdag måndag 5.6.2017 i Tusby

Projektets målsättning är att öka kunnandet i anknytning till marknadsföring och kommunikation, speciellt inom delområdena för some-verktyg (sociala medier), digital marknadsföring och försäljning.

Projektet riktar sig till nyländska producenter, förädlare av lantbruksprodukter, små och medelstora företag som bedriver butiksverksamhet samt branschens projektarbetare, rådgivare och utvecklare av landsbygdsområden. Projektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund, ProAgria Keskusten Liitto och Mediafarmi Oy.

Projektets första utbildningsdag ordnas måndag 5.6.2017  kl. 9-15 på Hotell Krapi i Tusby. Det är gratis att delta (ev. lunch på egen bekostnad). Man kan också delta på distans om det känns behändigare.

Utbildningsdagens tema: Vilka somekanaler lönar det sig att ta i bruk för företaget?

Kunskapsnivå: nybörjare, dvs. man behöver inte färdigt ha en egen profil till någon some-kanal. Utbildare under dagen är Oskari Virtanen och Niklas Maisi, Mediafarmi Oy. Språket är finska.

Anmälningar senast 29.5.2017

Anmälning sker via den här nätblanketten. Detaljerat program för utbildningsdagen finns här.

Läs mera om vad projektet kan erbjuda.