LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” startade i årsskiftet

Lantbruksföretagets viktigaste resurs är lantbruksföretagaren själv. Ibland kan ändå de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då behöver man hjälp.

Tack vare ett tilläggsanslag har LPA år 2017 möjlighet att erbjuda hjälp åt jordbrukare som hamnat i svårigheter. Hjälpen från LPA består dels av åtgärder som direkt stöder lantbruksföretagare att orka med sitt arbete, dels av förebyggande hälsofrämjande arbete på längre sikt.

Kontaktperson är Susann Rabb. Verksamhetsområdet omfattar Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Susann Rabb nås på numret 050 331 9056 eller e-post: susann.rabb(a)mela.fi

Läs projektbroschyren. Mera info hittar du på LPA:s webbplats.