Lantbrukskalender 2022 har utkommit

Årets tema är åkermarkens organismer

Tema-avsnittet behandlar biodiversiteten i odlingsjorden och presenterar de vanligaste organismerna med början från daggmasken till mikrober.Temaartikeln behandlar också bl.a. biologisk kvävefixering dvs. bakterier med förmåga att binda kväve ur luften och förvandla det till ammonium.
 
I kalendern hittar man också annan matnyttig information om det mesta som är aktuellt i företaget.
 
Här kan du läsa mera om innehållet i kalendern
 
Köp kalendern i webbshopen
   

Podcast om betydelsen av biodiversitet i odlingsjorden

I podden diskuterar redaktör och jordbrukare Maria Wasström-Sarkola med professor Kristina Lindström, vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund och jordbrukare Tony Hydén om växtföljder, biodiversiteten i åkermarken, maskarnas och de mindre organismernas roll för åkerjordens hälsa.