Landsbygdsrådgivningen – vi får landsbygden att växa

För landsbygdsföretagarens framgång

Vi erbjuder landsbygdsrådgivning till svenskspråkiga lantbrukare och landsbygdsföretag i Finland.

Våra fyra lantbrukssällskap i olika delar av landet har ett nära samarbete för jordbrukssektorns bästa och erbjuder sin expertis över landskapsgränserna. Det nordiska samarbetet är också en viktig del av vår verksamhet.

Vi är en politiskt och kommersiellt obunden aktör

Vi erbjuder ett brett utbud av mångsidiga expert- och rådgivningstjänster, ordnar utbildning och deltar i olika utvecklingsprojekt samt idkar försöksverksamhet.

Genom högklassig, effektiv och flexibel service på svenska skapar vi på ett hållbart sätt mervärde åt företagarna på landsbygden.

Bläddra i broschyren