Lantbrukskalender 2022 har utkommit

Årets tema är åkermarkens organismer Tema-avsnittet behandlar biodiversiteten i odlingsjorden och presenterar de vanligaste organismerna med början från daggmasken till mikrober.Temaartikeln behandlar också bl.a. biologisk kvävefixering dvs. bakterier med förmåga […]