Vi har uppdaterat vår generationsväxlingsguide

Guiden behandlar bl.a. finansieringsmöjligheter, beskattningsfrågor och viktiga saker man behöver minnas efter generationsväxlingen.

Guiden är gratis och i PDF-format

Här finns guiden