Trädgård

Det första jag kommer att tänka på av ordet ”Trädgård” är solens värme, blommornas doft och prakt, något smått och sympatiskt, bina surrar i bakgrunden och fåglarna sjunger, det är vackert och skönt. Det här är det, vad de flesta tänker på när man säger trädgård åt dem. De som inte är insatta i vad jag arbetar med, och när jag säger att jag är utvecklingschef för trädgård, brukar ofta höja på ögonbrynen och svara med en tilläggsfråga ”Så där konkret, vad är det du sysslar med egentligen, utvecklar folks hemträdgårdar?”. Man kan se förbryllningen i deras ögon när de associerar ordet trädgård till en hemträdgård.

Trädgårdsproduktionen i Finland är ju rätt liten och sympatisk om man tittar på den odlade arealen. Frilandsproduktionsarealen var 16 628 hektar och växthusarealen 392 hektar under året 2015. Vilket betyder att man odlar trädgårdsprodukter på under 1 % av hela jordbruksarealen.

En betydande näringsgren i Finland

Men när man studerar trädgårdsnäringens ekonomiska betydelse går det upp ett ljus, att i all sin sympati, är det en mycket betydande näringsgren. Trädgårdsnäringens avkastning var för året 2014 nästan 571,1 milj. euro, vilket är 8,3 % av jordbrukets hela avkastning.

Till trädgårdsproduktionen räknas odling av alla prydnadsväxter, buskar, träd, sommarblommor och perenner, alla rotfrukter, grönsaker på friland och i växthus, dvs. alla tomater, gurkor, paprika och kruksallat, alla odlade bär, vinbär, jordgubbar, hallon och frukt dvs. främst äpple.

Förutom avkastning på nationell nivå så har trädgårdsproduktionen en väsentlig betydelse också på lokalekonomin och -sysselsättningen – trädgårdsproduktionen sysselsätter över 7 000 årsverken/år. Per odlad areal så är det över 10 gånger mera än lantbruksproduktionen. Dessutom genererar trädgårdsproduktion hälsa, välmående, socialt kapital och estetiskt värde via produkterna som kommer ut på marknaden och aktiviteterna runt trädgårdarna.

Så, man kan gott konstatera att såsom hemträdgården som genererar hälsosamma livsmedel, sinnesro i den vackra omgivningen och hälsa i form av motion, så gör även den inhemska trädgårdsproduktionen, bara i en större utsträckning.

Denna blogg skrivs av Susann Rännäri, utvecklingschefen för trädgård. I bloggen delar hon med sig  om sina reflektioner och tankar kring trädgårdsproduktionen i Finland, på fenomen hon stöter på, personer hon träffar och seminarium hon deltar på.