Workshop för Nyländska producenter som producerar mat till den närliggande marknaden

Känner du dina kunder? Vet du vad de egentligen behöver och önskar sig?

Välkommen på workshop 1.9.2016 i Alberga, Esbo och utforska vad kundbehovet är, samt fördjupa dig i de verkliga marknadspotentialen för din produkt.

Tillställningen är öppen för alla Nyländska producenter som producerar mat till den närliggande marknaden och som vill utveckla sin direktförsäljning. I workshopen fördjupas dina kunskaper i att förstå kundbehovet bättre, så att du kan möta dina kunders behov och förståelsen för marknaden av närproducerad mat förbättras. Workshopen är gratis och är en kick-off till en serie av workshopar.

Workshoppen dras av Tommi Lampikoski och arbetsspråket är finska. Tommi Lampikoski är en privat konsult som är sakkunnig i öppna innovationer, s.k. grön affärsverksamhet, affärsverksamhetsutveckling och innovationsledning.

Anmälningar senast 23.8.2016

Anmäl dig senast den 23.8.2016 till: susann.rannari(a)slf.fi. OBS! Det finns endast en begränsad mängd med deltagare som kan tas till workshopen.

Workshopen arrangeras som en del av projektet ”Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat” i samarbete med yrkeshögskolan Laurea och projektet ”Lähiruokaa Uudeltamaalta”. Projektet finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Mera detaljerade uppgifter hittar du här:
www.slf.fi > Projekt > Plan-b-matens-nya-rutt-en-ny-vardekedja-for-narmat/