Växtskydd för åkergrödor 2016 har utkommit

Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2016 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. Dessutom anges bruksrekommendationer samt genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Boken innehåller också anvisningar bl.a. om de rätta tidpunkterna för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, samt om tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och sorternas sjukdomsresistens.

I slutet av boken finns det en separat tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål. Bladet är tryckt på kartong och kan lösgöras från boken.

Storlek B5, 64 sidor, fyrfärg

Pris: 30 euro (inkl. moms 10 %) + porto

Beställ från vår webb-butik!