Ålands Hushållningssällskap rekryterar VD

Då den nuvarande VD:n kommer att avgå p.g.a. personliga skäl rekryterar Ålands Hushållningssällskap ny VD Som VD ansvarar du för den dagliga verksamheten, ledning av personal, arbetsmiljö, samt utvecklingsprojekt. Du […]