Studieresa för jordbrukare till Danmark och Sverige 1–3.11.2022. Anmäl dig senast 11.9.2022.

Greppa Marknaden-projektet arrangerar en studieresa till Danmark och Sverige där jordbrukare och andra som är intresserade får bekanta sig med de nyaste metoderna inom växtodlingens informationsteknologi.

Resan stöds av projektet för att befrämja ibruktagande av ny informationsteknologi.  Det här görs genom att ordna besök till företag inom företagsteknologi och odlare som använder sådan framgångsrikt.

Syftet med studieresan är att lära sig:
•  Ny informationsteknologi
•  Vad som finns tillgängligt på marknaden
•  Hur den kan utnyttjas för att öka vinsten och mer effektivt utnyttja odlingsinsatser
•  Hjälpa till för att kunna göra odlingsbeslut utgående från erhållna data

Målgruppen är jordbrukare och övriga inom jordbruksbranschen, kursspråket är svenska.

Program

Det detaljerade programmet finns här

Antal deltagare

Plats finns reserverat för max. 40 deltagare. Minimiantal för kursens genomförande 25 deltagare. Platserna reserveras i den ordning som de inkommer per e-post (se nedan).

Pris och övrigt

Priset är 665 euro per deltagare. I priset ingår gårds- och företagsbesök, flygresor, busstransporter, 2 hotellinkvarteringar med morgonmål, 3 luncher och 2 middagar (dricka inte inkluderat). Svenskspråkig guide med från Köpenhamns flygplats till Stockholms flygplats. (Reservation för prisändringar).

Anmäl dig senast den 11.9.2022

Bindande anmälningar till Annika Söderholm-Emas, SLF, per e-post, annika.soderholm-emas@slf.fi senast den 11.9.2022.

Mera information finns på: www.slf.fi/projekt/greppa-marknaden/


Greppa Marknaden – marknad, odling och teknologi  – redskap för en lönsam växtodling!

Projektet pågår till 2022 och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland.