Förmån för SLC-medlemmar

SLF och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har ingått ett samarbete var valda SLF-publikationer erbjuds årligen till specialpris.

Under 2016 beviljas SLC-medlemmar 20 % rabatt på priset för alla böcker i serien Forskning för framåt och guiden Växtskydd för åkergrödor 2016. För postning tillkommer ett litet porto.

Vid beställning skall man uppge SLC-medlemsnummer för att erhålla rabatten.