Hållbarhetsveckan närmar sig!

Med Hållbarhetsveckan vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram.

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen.

Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och äger rum v.39 (26.9-2.10.2022)

  • Det är kostnadsfritt att delta (kostnader för egna programpunkter står ni som arrangör för)⁣
  • ⁣Er aktivitet marknadsförs i en större helhet med andra hållbara aktiviteter⁣, men planera in om ni behöver sätta in insatser för att nå er specifika målgrupp.
  • Ingen aktivitet är för liten.

Läs mera här: hallbarhetsveckan.fi

Anmäl ett evenemang: hallbarhetsveckan.fi/anmalning/

Kontaktperson

Nora Backlund, specialsakkunnig, +358 (0)44 079 7079, e-post: nora.backlund@slf.fi