Årets växtskyddsbok har utkommit, beställ i webbshopen!

Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2022 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

I boken ingår också metoder och preparat som kan användas i ekologisk odling.

NYTT INNEHÅLL:

  • ogräsbekämpningsmedel som är lämpliga för fånggrödor

Dessutom innehåller boken bl.a.:

  • parallellimporterade preparat
  • genomsnittliga kostnader per hektar
  • rätta bekämpningstidpunkter enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium
  • tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare
  • information om växtskyddsmedlens effekter
  • besprutningsvattnets kvalitet påverkar bekämpningsresultatet

I slutet av boken finns det ett löstagbart blad med tankblandningar för besprutning av spannmål.

Storlek och pris

Storlek: B5, 76 sidor

Pris: 33 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop