Lantbrukskalender 2018 har utkommit

Temat för år 2018 är fånggrödor

Årets tema-avsnitt behandlar bl.a. vad man avser med fånggrödor, exempel på val av bottengröda för spannmål, utsädesmängd och fröblandningar, etablering av fånggrödan och sådd efter den egentliga grödan. Temaartikeln behandlar också växtskydd och fånggrödans inverkan på växtsjukdomar.

Annat nytt material

  • Odling av foderärt
  • Kvalitetstest av åkerjorden
  • Spårämnen vid utfodring av mjölkkor
  • Skogsdata till hjälp för att utnyttja skogen
  • Ekologisk odling av jordgubbar
  • Minska energiförbrukningen vid spannmålstorkning
  • Den nya Råd 2020-ekonomirådgivningen

Kalenderns faktadel finns nu också som e-publikation

Nu finns faktadelen också tillgänglig som e-publikation. Mera information i webbutiken

Mobilapplikationer på köpet

På köpet får du tillgång till mobilapplikationerna SLF Tank och SLF Utsäde. Med SLF Tank räknar man enkelt och behändigt ut hur mycket bränsle det finns kvar i en vågrätt liggande cylinderformad farmartank. Med SLF Utsäde kan man räkna ut de rätta utsädesmängderna för spannmål, baljväxter och oljeväxter. Applikationerna fungerar på alla plattformar (Android, iOS, Windows).

Priset på den traditionella papperskalendern: 30 € (inkl. moms 24 %) + porto      Läs mera om kalendern här