Greppa Marknaden -projektet ordnar seminariekryssning till Stockholm 29.11 – 1.12.2017

Välkommen med på den Stora Finlandssvenska Greppa Marknaden seminariekryssningen med Silja Symphony till Stockholm i slutet av november. Busstransport ordnas från Västra- och Östra Nyland. Avfärd från Olympiaterminalen i Helsingfors onsdagen den 29.11 och ankomst tillbaka fredagen den 1.12.

Programmet omfattar bland annat:

  • Föreläsningar
  • Paneldiskussion om ekologisk spannmålsproduktion
  • Gårdsbesök i Sverige: Wiggeby gård, Färingsö
  • LRF-info, diskussion om spannmålsmarknad och växtodling
  • Introduktion av en ny Excel-tillämpning som underlag för gårdens spannmålsförsäljning
  • Workshop: metoder och tillvägagångssätt att få ett bättre spannmålspris

Projektet EkoNU deltar också med information under kryssningen.

Pris: 200 euro/deltagare. Bindande anmälningar senast fredagen den 27.10.2017.

Närmare info och tidtabeller hittar du här.