Bokföringssällskapet har öppnat kontor i Borgå

Kontoret är beläget i centrum av Borgå vid Krämaretorget på adressen Krämaregatan 4 A, 2 våningen.

I Borgå betjänas bokföringskunder av Estelle Hildén-Lindberg och Annika Nystén.

Närmare kontaktuppgifter och mera om Bokföringssällskapets tjänster www.bfs.fi