Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Klimatsmart jordbruk

34.60 

Boken Klimatsmart jordbruk är ett aktuellt faktapaket om klimatförändringen, kolets kretslopp samt jord- och skogsbrukets roll i helheten.

Läs mera om innehållet längre ner på sidan.

Beskrivning

Klimatsmart jordbruk

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 37

Redaktion: Sari Peltonen, Karoliina Aalto, Inkeri Hennola, Suvi Anttila

En klimatsmart gård är en välskött helhet. Den beaktar förbättring av skördeavkastningen och produktionen, jordens goda kulturtillstånd och fungerande vattenhushållning. Väsentliga åtgärder är diversifiering av odlingen samt växttäcke, minskning av jordbearbetningen, preciserad användning av produktionsinsatser, stallgödselhantering, utfodringsstrategier för djuren och djurmaterialets hållbarhet samt energilösningar.        

På gårdarna behövs det anpassande åtgärder och riskhantering samt nya klimatlösningar med vilka man kan öka kolförråden. Mätning av kolutsläpp och kolbindning möjliggör utvecklandet av en ny sorts klimatföretagsamhet. De åtgärder som motverkar klimatförändringen ska också stöda minskning av risken för näringsutlakning samt värnande om naturens mångfald och djurens välmående.  

Läs mera om bl.a. följande:

  • Klimatförändringens orsaker och prognoser för framtiden
  • Klimathållbar odling av torvåkrar
  • Idisslarnas roll i livsmedelssystemet
  • Jordbrukets energieffektivitet och -källor
  • Skogarna och klimatförändringen
  • Ny näringsverksamhet av klimatföretagsamhet
  • Matens andel av klimatpåverkan

Utgiven 04/2020

Storlek: B5, 104 sidor

Pris: 34,60 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top