Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Håll åkern i skick (FFF nr. 36)

34.60 

Boken Håll åkern i skick är ett mångsidigt faktapaket för professionella inom åkerbruk. Boken innehåller rikligt med råd om metoder för förbättring av åkerjordens kulturtillstånd och ökning av åkerbrukets ekonomiska lönsamhet.

Läs mera om innehållet längre ner på sidan.

Beskrivning

Håll åkern i skick

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 36

Redaktion: Sari Peltonen, Suvi Anttila

Åkerns goda kulturtillstånd är en förutsättning och utgångspunkten för lönsam odling och för att kunna producera bra och högklassiga skördar. I boken utreds faktorer som påverkar åkrarnas kulturtillstånd, hur den upprätthålls och underhålls i odlingen.

Med hjälp av praktiska exempel åskådliggör boken olika metoder för bedömning av kulturtillståndet och markens struktur för att utreda problem som observerats i åkerns produktionsförmåga samt lokalisera orsakerna. Betoningen ligger på att presentera lämpliga åtgärder för iståndsättning av åkrar i olika situationer.

Läs mera om bl.a. följande:

  • Upprätthållande av åkerns goda skick
  • Underhåll och förbättring av dräneringen
  • Mikroorganismernas aktivitet i jordmånen
  • Att undvika markpackning
  • Val av bearbetningssätt
  • Alternativ användning på lågavkastande skiften

Utgiven 02/2018

Storlek: B5, 96 sidor

Pris: 34,60 euro (inkl. moms 10 %)

Back to Top