Landsbygdsrådgivningen – vi får landsbygden att växa

För landsbygdsföretagarens framgång Vi erbjuder landsbygdsrådgivning till svenskspråkiga lantbrukare och landsbygdsföretag i Finland. Våra fyra lantbrukssällskap i olika delar av landet har ett nära samarbete för jordbrukssektorns bästa och erbjuder […]