Greppa marknaden odlarträff 17.8.2022

Marknadsläget i Finland och i Östersjöregionen, Förkalkyler 2022, WebWisu

Odlarträff om inkommande säsongs marknadsläge och förkalkyler för säsongen 2022.

Dessutom är Lantmännen inbjudna för att diskutera spannmålsmarknaden i Östersjöregionen. Mtech Digital Solutions presenterar MobiWisu, den mobila lösningen för anteckning av odlingsåtgärder och observationer i fält. Vi ses på Vanda Lantbruksmuseum, men programmet sänds även via Teams.

Onsdag 17.8 kl. 9:30 – 15:00 på Vanda lantbruksmuseum, Nybackagränd 2.

Programmet hittar du här

Anmälningar senast 11.8

Anmäl dig senast torsdag 11.8 till annika.soderholm-emas@slf.fi

Kom ihåg att anmäla ifall du deltar fysiskt på plats eller vill ha en Teams länk. Nämn även ifall du har specialdiet.
Tillfället är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade!

Mera information

Tilläggsinformation ges av Annika Söderholm-Emas, tfn 044 431 4792

 
Greppa Marknaden – marknad, odling och teknologi – redskap för en lönsam växtodling! Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland.