Hållbarhetsveckan i projektfinal – rösta senast 6.2.2023

Hållbarhetsveckan i Österbotten etablerades av Finlands svenska 4H genom ett pilotprojekt 2019-2022. Sedermera har evenemangsveckan spridits nationellt och leds från Svenska lantbrukssällskapens förbund. Hållbarhetsveckan inspirerar och skapar engagemang kring hållbarhet på lokal nivå. 

Inledning i december 2019

Projektet Hållbarhetsveckan inleddes i december 2019. Strax efter starten följde utmanande tider för projektet vars uppgift var att skapa nätverk och samla aktörer för att ordna ett gemensamt evenemang hösten 2020. Hållbarhetsveckan behövdes emellertid inte flyttas, utan den genomfördes och trots coronaviruset var det just rätt tid för projektet. 

– Temat var aktuellt och begreppet hållbar utveckling var bekant för människorna och redan från början fick vi många aktörer med. Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling fick stark betoning först, när coronan fortsatte kom den sociala hållbarheten med i större utsträckning och i och med ryska invasionskriget Ukraina och energikrisen även den ekonomiska hållbarheten, berättar Nora Backlund som ledde projektet.  

Projektets målsättning 

Främsta målet med projektet var att få evenemanget Hållbarhetsveckan som ordnats i Västerbotten (Sverige) i tio år, etablerat i Österbotten. Projektet som genomfördes av Finlands svenska 4H och förvaltats av Svenska lantbrukssällskapens förbund har gett upphov till att ytterligare sju landskap nu tillämpar verksamhetsmodellen nationellt. Sedermera har Hållbarhetsveckan i Finland också ingått partnerskap med den Europeiska Hållbarhetsveckan, European Sustainable Dewelopment Week. 

Finalist i Programperiodens lyckoträffar

Projektet som genomfördes med Österbotten som pilotområde är nu aktuell som finalist i projektfinalen Programperiodens lyckoträffar. Vinnaren utses den 11.2 och tävlingen avgörs genom omröstning.  

Röstningen hittar du här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-niIY9-DjQStLqtoBGmgr3FUWdYIT_FH-0fMytIHjAJ5Cw/viewform

Kom ihåg att rösta senast 6.2.2023

Röstningen är öppen till måndagen 6 februari 2023.