Lyssna på Greppa generationsskiftets första podd

En generationsväxling på en gård är man i allmänhet bara med om två gånger; först som övertagare och sen som överlåtare.

Det är viktigt att man har tänkt igenom generationsväxlingen ur många olika synpunkter och att man ser på förhållandena och förutsättningarna på den egna gården. Förutom lagar och skatter så är relationer och känslor viktiga vid genomförande av en generationsväxling.

Ekonomirådgivare Maria Mannström-Ahlskog från ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap och Susann Rabb från Ta hand om bonden, LPA lyfter fram i podden vad de anser som viktigt att tänka på inför en generationsväxling.

Mera om projektet kan du läsa här

Greppa generationsskiftet – praktiskt och psykiskt stöd för jordbrukare som står inför eller planerar generationsväxling