Trädgårdsbloggen – mot hållbarare gödsling av trädgårdsväxter

Jordgubben är det bär vi producerar överlägset mest i Finland, årligen runt 16 miljoner kilogram och det betyder alltså att vi äter drygt 3 kilogram inhemska jordgubbar per år per person.

För att producera dessa läckerheter behövs det en input av bland annat näringsämnen. I trädgårdsproduktionen odlar man ofta med stora produktionsinsatser per odlad areal samtidigt som man får en hög skörd och vanligen även mera inkomster per odlad areal, detta gäller även jordgubbar.

Projekt om optimerad gödsling

InNoBaHort-projektet är ett NordForsk projekt och ett Nordiskt Baltiskt samarbete med deltagande organisationer förutom från Finland (SLF och LUKE) även Estland, Litauen, Norge och Sverige, projektet startar i mars 2023. Projektet jobbar förutom med optimerad gödsling även med att minska användningen av växtskyddsmedel genom att förbättra prognosmodellerna, utvärdera alternativa bekämpningsmedel samt utvärdering av sorter.

En modell för optimerad gödsling av jordgubbar kommer att utvecklas tillsammans av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, ProAgria), Naturresursinstitutet Luke och Estonian University of Life Science.

Vi behöver mera forskningsresultat för att påvisa på vilket sätt man kan minska användningen av gödsel samtidigt som man garanterar att man får en tillräcklig skörd av bra kvalitet. 

Vill du delta i projektet?

Är du som jordgubbsodlare intresserad att vara med i projektet? Ta då kontakt för mera information: Nina Sevelius, Utvecklingschef för trädgårdsproduktion, SLF, nina.sevelius@slf.fi, 043 824 8705

Det nyaste inlägget i sin helhet kan du läsa här