Greppa generationsskiftet-projektets videoinspelning från utbildningsdagen i Vasa 20.2.2023

Videoinspelningen från seminariet i Vasa innehåller föreläsningar om bl.a.:

  • planering av en generationsväxling (Maria Mannström-Ahlskog, ÖSL)
  • startstöd till unga jordbrukare (Maria Swanljung, NTM Österbotten)
  • pensionsfrågor (Nina Hemberg, LPA)

Dessutom behandlas:

  • finansiering av en generationsväxling (Anna-Lena Holm, Vasa Andelsbank)
  • beskattningsfrågor (Axel Falck, NSL)

Jordbrukaren Kenneth Nordström talar om sina egna erfarenheter och Susann Rabb (LPA) berättar om Ta hand om bonden-projektet.

Snabbval till föreläsarnas talturer

Inspelningen på YouTube med snabbval till respektive föreläsares avsnitt (se programlistan nedanför videon).

Mera om projektet

Mera om själva projektet kan du läsa här

Greppa generationsskiftet – praktiskt och psykiskt stöd för jordbrukare som står inför eller planerar generationsväxling