Kom i gång med byns distansarbetshubb

Har ni i er by önskat att det skulle finnas ett utrymme för distansarbete, men aldrig riktigt tagit tanken längre? Nu finns det en enkel guide med nyttiga tips hur man kommer i gång med en distansarbetshubb i sin hemby.

En guide med nyttiga tips

Guiden är en produkt av projektet Smart lokal distansarbetshubb – Pilotprojekt Backgränd som slutfördes år 2022. Grundtanken med guiden är att man vill hjälpa andra byar runtom i Svenskfinland att grunda sina egna distansarbetsutrymmen.

I pilotprojektet grundades en distansarbetshubb i ett befintligt utrymme som redan fanns i byn, men som inte användes till sin fulla potential. Projektet ville fokusera på just sådana utrymmen som kan användas för att göra starten så enkel som möjligt. Tanken är att till exempel en hembygdsförening kan sköta utrymmet. Starten sker med små investeringar och hubben expanderar enligt behov.

Guiden finns i olika format

Guiden finns i både video-, presentation- och textform. Materialet finns på Svenskfinlands byars hemsidor.

Materialet hittar du här

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Roger Norrgård, enklast med e-post till: roger.norrgard@slf.fi


Projektet fick finansiering av Pomoväst och Svenska kulturfonden och drevs av SLF.