Årets växtskyddsbok är här, beställ i webbshopen!

Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2023 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

I boken ingår också metoder och preparat som kan användas i ekologisk odling.

Dessutom innehåller boken bl.a.:

  • parallellimporterade preparat
  • genomsnittliga kostnader per hektar
  • rätta bekämpningstidpunkter enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium
  • tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare
  • information om växtskyddsmedlens effekter
  • besprutningsvattnets kvalitet påverkar bekämpningsresultatet

I slutet av boken finns det ett löstagbart blad med tankblandningar för besprutning av spannmål.

Storlek och pris

Storlek: B5, 80 sidor

Pris: 37 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop