Andra generationsväxlingspodden: pensionsalternativ och jordbrukarens försäkringar

En generationsväxling på en gård är man i allmänhet bara med om två gånger; först som övertagare och sen som överlåtare.

Det är viktigt att man har tänkt igenom generationsväxlingen ur många olika synpunkter och att man ser på förhållandena och förutsättningarna på den egna gården. Förutom lagar och skatter så är relationer och känslor viktiga vid genomförande av en generationsväxling.

Podd nummer 2

I den här podden som är nr. 2 i serien diskuteras olika pensionsalternativ för jordbrukare med Nina Hemberg, LPA ombudsman.

Mera om projektet kan du läsa här

Greppa generationsskiftet – praktiskt och psykiskt stöd för jordbrukare som står inför eller planerar generationsväxling