Vi har publicerat en avgiftsfri ekonomiguide för blivande bärodlare

Om du nyligen har börjat eller tänker börja odla bär behöver du också kunskap om ekonomi.

När man tänker på bärodlingens ekonomi är det väsentliga att man får en bra skörd och ett sakligt kilopris. Samtidigt måste man ha kontroll över utgifterna. Stödpengarna för odlingen avgör inte bärgårdens lönsamhet.

På 2010-talet har efterfrågan på bär varit bra och i.o.m. det var prisutvecklingen positiv. Värmeböljan under sommaren 2021 påminde oss om situationer när bär tidvis produceras i större mängder än vad marknaden klarar av att hantera. Också i fortsättningen finns det skäl att förbereda sig på det här.

Marknadsföring, finansieringskanaler m.m.

I den här guiden finns det samlat de mest väsentliga ämnesområdena som är nödvändiga för hantering av bärgårdens ekonomi samt några täckningsbidragskalkyler. I kalkylerna ser man hurdana intäkter och utgifter som uppstår per hektar bärodling. Slutresultatet varierar förstås gårdsspecifikt. OBS! Kalkylerna är beräknade med prisnivån hösten 2021 då den finskspråkiga guiden gavs ut.

PDF-publikationen är en översättning av ”Talousopas aloittaville marjanviljelijöille” som gjordes inom Marjamaat-projektet åren 2016-2019 i samarbete mellan ProAgria och Naturresursinstitutet (Luke).

SLF har översatt guiden till svenska.

Guiden samt mera info finns här: www.slf.fi/publikationer/tradgard/