Boken Växtodling i förändring har utkommit

Nya odlingsväxter och teknologier förnyar växtproduktionen.  Allt större inverkan har verksamhetsmiljöns förändringar och konsumenternas krav. Jordbrukets viktigaste uppgift är att producera högklassiga och trygga råvaror, men det är inte längre […]